Novinky

Historie a současnost zámku v Rožmitále pod Třemšínem

Zámek Rožmitál pod Třemšínem Na místě dnešního zámku postavil již v letech 1250 – 1265 syn Budislava z Březnice, Oldřich hrad, podle nějž se on i jeho potomci nazývali z Rožmitálu. Pánům z Rožmitálu patří celý hrad až do roku 1347, kdy zde spolu seděli bratři Oldřich a Sezema. A právě Sezema...
Celý článek

Historie zámku Nelahozeves

Prvně se obec Nelahozeves připomíná roku 1352, kdy byla v majetku kapituly sv. Víta v Praze. Za jejího vlastnictví zde byla vybudována tvrz, která je poprvé písemně připomínána roku 1400. Tvrz byla často pronajímána, nejdříve pražskou kapitulou a pak, za husitské revoluce Pražany. Roku 1466 se stal...
Celý článek

Oděvy Kralovických mumií

Zpráva o stavu dochovaného textilu v hrobce rodiny Grispeků z Griesbecku ve farním kostele v Kralovicích Zpracovala: Mgr. Veronika Pilná NPÚ ÚOP v Plzni, odd. EDIS pilna@plzen.npu.cz Aktuálně se v hrobce nachází celkem 12 pochovaných těl s hodnotitelnými textilními pozůstatky. Celkem 7 těl má na...
Celý článek