Novinky

Kralovice - sakrální památky okolí ve fotografii

Zapsaný spolek Gryspek ve spolupráci s DDM Kralovice, Základní školou Kralovice, pořádá fotografickou soutěž "Kralovice - sakrální památky a okolí ve fotografii" pro amatérské i profesionální fotografy.Soutěžním tématem jsou především snímky Kralovic a jejich nejbližšího okolí, včetně...
Celý článek

Kontrola účinnosti přetlakové ventilace v hrobce Gryspeků.

V sobotu 19 .března přijeli pracovníci firmy Boanergo, aby zhodnotili účinnost přetlakové vzduchotechniky na úpravu mikroklimatu v hrobce Gryspeků. Ke spolupráci jsme pozvali speleologa pana Tomáše Kromforsta, který byl ochoten posoudit situaci ve větrací chodbě a pořídit fotodokumentaci....
Celý článek

Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků.

V časopise Národního památkového ústavu Zprávy památkové péče 75/2015/2 byl publikován zajímavý článek: Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. A 17. Století v západních Čechách Veronika PILNÁ Příspěvek se věnuje stavu oděvů,...
Celý článek

Valná hromada

Spolek Gryspek zve všechny členy a přátele  kostela Sv. Petra a Pavla v  Kralovicích v pátek 26.února 2016 od 19,00 hod. do Salonku hotelu Bílý Beránek v Kralovicích na valnou hromadu. 
Celý článek

Kolik stála úprava okolí kostela sv. Petra a Pavla.

Víte kolik stála úprava okolí našeho kostela? Už jsme vás informovali o průběhu prací na úpravě okolí kostela sv. Petra a Pavla, která probíhala od února do června letošního roku. Město Kralovice získalo dotaci z ROP na komunikace,  chodníky a kanalizaci - práce prováděla firma Eurovia...
Celý článek

Historie a současnost zámku v Rožmitále pod Třemšínem

Zámek Rožmitál pod Třemšínem Na místě dnešního zámku postavil již v letech 1250 – 1265 syn Budislava z Březnice, Oldřich hrad, podle nějž se on i jeho potomci nazývali z Rožmitálu. Pánům z Rožmitálu patří celý hrad až do roku 1347, kdy zde spolu seděli bratři Oldřich a Sezema. A právě Sezema...
Celý článek

Historie zámku Nelahozeves

Prvně se obec Nelahozeves připomíná roku 1352, kdy byla v majetku kapituly sv. Víta v Praze. Za jejího vlastnictví zde byla vybudována tvrz, která je poprvé písemně připomínána roku 1400. Tvrz byla často pronajímána, nejdříve pražskou kapitulou a pak, za husitské revoluce Pražany. Roku 1466 se stal...
Celý článek

Oděvy Kralovických mumií

Zpráva o stavu dochovaného textilu v hrobce rodiny Grispeků z Griesbecku ve farním kostele v Kralovicích Zpracovala: Mgr. Veronika Pilná NPÚ ÚOP v Plzni, odd. EDIS pilna@plzen.npu.cz Aktuálně se v hrobce nachází celkem 12 pochovaných těl s hodnotitelnými textilními pozůstatky. Celkem 7 těl má na...
Celý článek