Spolek Gryspek pro záchranu kostela sv. Petra a Pavla Kralovice

Spolek byl založen v květnu 2008. Jedním z cílů spolku je oprava farního kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích, který je významnou dominantou našeho města. Špatný technický stav neodpovídá kulturnímu, historickému a církevnímu významu této stavby. Oprava si vyžádá značné náklady. Spolek je nápomocen při obstarávání finančních prostředků pro opravu kostela. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami, cíli a je ochotna podílet se na činnosti spolku.