Novinky

Úspěšný projekt

Projekt: Obnova osvětlení a ozvučení kostel sv. Petra a Pavla Kralovice, který pro Římskokatolickou farnost Kralovice připravuje Spolek Gryspek, byl po administrativní kontrole kladně zhodnocen výběrovou komisí a následně potvrzen programovým výborem Místní akční skupiny Světovina....
Celý článek

Uzavření gryspekovské expozice

Od dnešního dne je ukončena letošní návštěvnická sezóna Expozice  rodu Gryspeků. Budeme se na vás těšit v příští návštěvnické sezóně, která by měla být zahájena v květnu 2021. Ovšem, když nám to pan KOVID dovolí.
Celý článek

Pokračuje restaurování fasády kralovického kostela

U kostela sv. Petra a Pavla vyrostlo na konci září lešení. Restaurování fasády bude pokračovat na západní straně, která je značně poškozena povětrnostními vlivy. Letos bude opravena a restaurována zhruba polovina západního průčelí. Restaurátorské práce na západním průčelí by měly být dokončeny...
Celý článek

Kontrola

V pondělí 21.9.2020 byla provedena kontrola dodržení účelového využití finančních prostředků z programu "Podpora rozvoje  enkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019", ze které byl spolufinancován památník Floriána Gryspeka. Kontrolou na místě nebyly zjištěny...
Celý článek

Obnova kostela pokračuje

29. a 30. září vyrostlo u západní strany kostela sv. Petra a Pavla lešení. Bude pokračovat restaurování fasády financované z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Pozdní zahájení prací je zapříčiněno tím, že finanční dotace nebyla dlouhou dobu potvrzená. Budeme...
Celý článek

Kontrola větracího systému

V úterý 15. září provedli pracovníci firmy Boanergo s.r.o. kontrolu přetlakové ventilace, která udržuje optimální podmínky v gryspekovské hrobce. Kromě toho provedli měření vlhkosti zdiva. Stále přetrvává zvýšená vlhkost zdiva východní a jižní stěny.
Celý článek

"Heligón" jede do Kralovic

V neděli 27. září přijede z Lužné do Kralovic historický vlak. V době od 12:30 do 15:00 hod. bude mimořádně otevřena expozice rodu Gryspeků s kralovickými mumiemi.
Celý článek

Historie restaurování epitafu Floriána Gryspeka

Poprvé byl epitaf restaurován roku 1849, ale k této opravě se nedochovala žádná podrobná zpráva. Roku 1908 podal informátor Josef Škorpil Centrální komisi sdělení, ve kterém upozornil na havarijní stav epitafu. Epitaf byl podle Škorpila značně červotočivý a navlhlý do té míry, že z něj odpadávala...
Celý článek

Svatojakubská poutní cesta

Členové spolku Ulteria z.s. 26. srpna instalovali kontrolní budku svatojakubské cesty u kostela sv. Petra a Pavla. Kralovice jsou poutnickým bodem na jedné z několika tras, proto je v budce razítko a další materiály pro cestovatele, kteří se vydali na pouť. Svatojakubská pouť vede z mnoha...
Celý článek