Novinky

Náš facebook má 202 přátel

V současné době máme více než 200 přátel na facebooku! Díky, že se s námi dělíte o naše radosti, starosti, úspěchy i neúspěchy. Každý týden zveřejňujeme minimálně jednu novinku z naší činnosti. Více na www.facebook.com/gryspek.
Celý článek

Úžasná beseda

Spolek Gryspek ve spolupráci s kralovickou knihovnou uspořádal v úterý 6. listopadu besedu s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem. Inspirací pro diskuzní témata byla kniha rozhovorů Martina Veselovského: Biskup na snowboardu. Kromě toho byl věnován čas i dalším aktuálním tématům....
Celý článek

Tisícovka byla překonána!

Poslední možnost návštěvy Expozice rodu Gryspeků v letošní turistické sezóně byla v sobotu 27. října. Celkem naši expozici navštívilo 1034 zájemců. V letošním roce provázelo pravidelně o sobotách 14 členů Spolku Gryspek a během července a srpna byla průvodcovská služba posílená o brigádnice...
Celý článek

Park u kostela…

...dostává novou podobu. Nové dlážděné cesty a terénní úpravy výrazně vylepší okolí kostela sv. Petra a Pavla. Díky za další příjemnou lokalitu v našem městě. Připojené snímky dokumentují průběh prací od 15. září do 11. října 2018.
Celý článek

Biskup na snowboardu

Vždy po konání Noci kostelů se setkávají organizátoři z celé plzeňské diecéze, aby si vyměnili zkušenosti. Letos se setkání konalo v červnu v Bečově nad Teplou a jako "výslužku" jsme si dovezli knihu rozhovorů Martina Veselovského a Tomáše Holuba: Biskup na snowboardu. Kniha nás...
Celý článek

Děkujeme zastupitelstvu

Ve středu 19. září schválilo zastupitelstvo Města Kralovice finanční příspěvek na úhradu podílu vlastníka za restaurátorské práce na polovině fasády severní strany lodě našeho kostela, včetně 2 vitrážových oken ve výši 77840,- Kč. V letošním roce budou provedeny práce v celkové hodnotě 778.399,- Kč...
Celý článek

Nostalgie na kolejích

V sobotu 15. září přijel na kralovické nádraží parní vlak. Tolik lidí vlakem do Kralovic už nepřijelo hodně dlouho. Organizátoři této zdařilé akce připravili v našem městě doprovodný program, který přivedl 25 železničních turistů do našeho kostela, aby si prohlédli expozici rodu...
Celý článek

Návštěvnost expozice se zvýšila

Návštěvnost expozice rodu Gryspeků od začátku letošní turistické sezóny do konce srpna se zvýšila o 108 zájemců, takže náš kostel navštívilo v tomto období 693 turistů. Je to především díky pochopení Města Kralovice, které na červenec a srpen zaměstnalo na provázení ve všedních dnech...
Celý článek

Schůze výboru

Ve středu 5. září se sešel výbor našeho spolku. Přítomen byl host P. Milan Geiger. Na programu bylo mimo jiné: Pokračování restaurátorských prací na fasádě severní strany hlavní lodě kostela sv. Petra a Pavla, realizace vyhřívání kostelních lavic, beseda v kralovické knihovně, adventní...
Celý článek

Restaurátorské práce pokračují

Restaurování cihlové fasády na polovině severní strany hlavní lodě pokračuje. Některé cihlové prvky musí být vyměněny nebo doplněny, spárování zkontrolováno a doplněno, horní římsa kompletně obnovena.
Celý článek