Novinky

Biskup na snowboardu

Vždy po konání Noci kostelů se setkávají organizátoři z celé plzeňské diecéze, aby si vyměnili zkušenosti. Letos se setkání konalo v červnu v Bečově nad Teplou a jako "výslužku" jsme si dovezli knihu rozhovorů Martina Veselovského a Tomáše Holuba: Biskup na snowboardu. Kniha nás...
Celý článek

Děkujeme zastupitelstvu

Ve středu 19. září schválilo zastupitelstvo Města Kralovice finanční příspěvek na úhradu podílu vlastníka za restaurátorské práce na polovině fasády severní strany lodě našeho kostela, včetně 2 vitrážových oken ve výši 77840,- Kč. V letošním roce budou provedeny práce v celkové hodnotě 778.399,- Kč...
Celý článek

Nostalgie na kolejích

V sobotu 15. září přijel na kralovické nádraží parní vlak. Tolik lidí vlakem do Kralovic už nepřijelo hodně dlouho. Organizátoři této zdařilé akce připravili v našem městě doprovodný program, který přivedl 25 železničních turistů do našeho kostela, aby si prohlédli expozici rodu...
Celý článek

Návštěvnost expozice se zvýšila

Návštěvnost expozice rodu Gryspeků od začátku letošní turistické sezóny do konce srpna se zvýšila o 108 zájemců, takže náš kostel navštívilo v tomto období 693 turistů. Je to především díky pochopení Města Kralovice, které na červenec a srpen zaměstnalo na provázení ve všedních dnech...
Celý článek

Schůze výboru

Ve středu 5. září se sešel výbor našeho spolku. Přítomen byl host P. Milan Geiger. Na programu bylo mimo jiné: Pokračování restaurátorských prací na fasádě severní strany hlavní lodě kostela sv. Petra a Pavla, realizace vyhřívání kostelních lavic, beseda v kralovické knihovně, adventní...
Celý článek

Restaurátorské práce pokračují

Restaurování cihlové fasády na polovině severní strany hlavní lodě pokračuje. Některé cihlové prvky musí být vyměněny nebo doplněny, spárování zkontrolováno a doplněno, horní římsa kompletně obnovena.
Celý článek

Nádherný koncert

V sobotním podvečeru 18. srpna si 52 mladých zpěváků a zpěvaček Kühnova dětského sboru "odskočilo" ze svého letního soustředění, které se koná již po několikáté ve Školícím a výcvikovém středisku Poustky u Žihle. Pod vedením sbormistra Koncertního oddělení Petra Louženského předvedli...
Celý článek

Kühnův dětský sbor v kralovickém kostele

Sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale na všech pěti kontinentech. Vystoupil v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru, Malajsii, Jihoafrické republice či Austrálii a na Novém Zélandu. Za dobu své existence vychoval tisíce...
Celý článek

Restaurování pokračuje

Koncem minulého týdne postavili pracovníci firmy Král PM Centrum s.r.o. u severní strany hlavní lodě kralovického kostela lešení. Na polovině této strany bude restaurována cihlová fasáda a bude provedeno restaurování dvou vitrážových oken. V úterý 17. června provedla restaurátorka paní Monika...
Celý článek

Kühnův dětský sbor v Kralovicích

Blíží se prázdniny a s nimi i cyklus letních koncertů vážné hudby na Kralovicku v rámci projektů "S hubou za památkami Plzeňského kraje" a "Radost v Baroku". V kostele sv. Petra a Pavla přivítáme v sobotu 18. srpna v 18,00 hodin Kühnův dětský sbor.Přijďte si...
Celý článek