Mariánská výklenková kaple

 Vedle bočního vchodu do kodtela sv. Petra a Pavla zůstává pouze ve formě torza bývalá kaple Panny Marie, umístěná v jednom z osmi výklenků v bočních fasádách kostela, otevřených do exteriéru. Práce na obnově začaly a od 28. 3.2024 probíhá veřejná sbírka - Č.ú.: 212356826/0300, var. symbol 070477. 

Stav v roce 2017: 

Stav po restaurování fasády na severní straně kostela:

Současný stav:

Návrh realizace: