Kralovické paládium

Kralovické paládium je raně barokní paprsková monstrance o výšce 88 cm. Je vypracována z tepaného zlaceného stříbra, srdcovitý střed určený pro vystavení hostie doprovázejí lité bronzové postavy Panny Marie s Ježíškem, sv. Petra a Pavla a dvou opatů – světců, nad nimiž je v tepaném medailónku pod drobným krucifixem poprsí žehnajícího Boha Otce. Pozoruhodný celek, doplněný barevnými kameny osazenými v kovové montáži, překvapuje svojí plností a intaktností.

Kralovické paládium, monstrance opata Jiřího Vašmucia z roku 1628.

Hladký balustrový nodus nese rytý latinský nápis: „ME FIERI CVRAVIT REVERENDISSIMVS DOMINVS GEORGIVS WASMVTIVS ABBAS PLASSENSIS ET PROPRIS SVMPTIBVS REIPVBLICAE KRALOVICENSIS. ORATE PRO NOBIS 1628“ [„Dal mne udělat nejdůstojnější pán, plaský opat Jiří Vašmucius na vlastní náklady kralovické obce.“]. Bázi monstrance zdobí tepané ornamenty a dvě ryté oválné destičky se znakem města Kralovic a opatským znakem Jiřího Vašmucia. Monstrance, považovaná za kralovické paládium, byla zdejšími měšťany nejen pořízena, ale i dvakrát vyplacena v letech 1808 a 1810 z puncovního úřadu, kam byly odváženy odebrané klášterní cennosti k roztavení, a tak byla zachráněna.