Expozice rodu Gryspeků v roce 2020

Rok 2020 byl po všech stránkách pro náš spolek obtížný díky přijatým koronaopatřením. Přesto, že byla výrazně zkrácena návštěvnická sezóna - pouze od 16. května do 10. října, našlo si cestu do Expozice rodu Gryspeků 512 návštěvníků.

V únoru byla provedena pravidelná kontrola gryspekovských mumií s jejich údržbou.

Kvalitu mikroklimatu v hrobce zajišťuje přetlaková ventilace od firmy Boanergo s.r.o. a její činnost a regulace je průběžně monitorována přes internetové on-line připojení. V dvouměsíčních intervalech provádíme výměnu vzduchových filtrů ve ventilačním systému. Přiložený graf  relativní vlhkosti ukazuje že po většinu roku jsou hodhoty v rozmezí optimálních hodnot mezi 65 - 75 % RV.

V září proveddi pracovníci firmy Boanergo s.r.o. kontrolu technických parametrů přetlakové ventilace, která je v provozu od září 2015.

Provoz expozice s hrobkou pokrýváváme z vybraného vstupného.

V roce 2020 činil schodek 20 831,- Kč. Díky dotaci od Města Kralovice a sponzorům jsme byli schopni provoz expozice i v této těžké situaci zajistit a udržet tak pro veřejnost velice zajímavý turistický cíl.