Sgrafito

Sgrafito je technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance a znovu v novorenesanci. Princip spočívá v nanesení dvou (výjimečně více) různobarevných vrstev omítky, přičemž části horní ještě vlhké vrstvy se odstraní škrabáním, odhalená kontrastující spodní vrstva pak tvoří požadovanou dekoraci vnější fasády, případně i stěn interiérů staveb. Motiv sgrafita bývá figurální nebo ornamentální, charakteristická jsou obdélníková tzv. psaníčka.

Po velké renesanční přestavbě kostela sv. Petra a Pavla v létech 1575 – 1582 byla původní gotická fasáda na věži a presbytáři, stejně tak jako na nově přistavěné kapli a části západní strany hlavní lodě upravena sgrafity.

Pohled na věž před a po restaurování sgrafitové fasády (2010 – 2011)

Stará a nová sgrafita