Dorota Schulzová

V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně kralovického kostela je vlevo od gryspekovského epitafu mozaikový kříž.

Dorota Schultzová vdova z Prahy, původem z horního mlýna u Bučku, byla ve své době velká cestovatelka a navštívila dvakrát Svatou zemi a třikrát Řím. Poprvé se vydala do Svaté země v roce 1839 a mozaikový kříž je sestaven z kamínků sebraných na posvátných místech Palestinských, jak popisuje Dr. Antonín Podlaha ve své knize „POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO“ z roku 1909.