Archiv článků

Valná hromada odložena

Protože nám koronasituace nedovoluje, abychom se sešli, odkládáme konání valné hromady na neurčito. Budeme věřit, že se situace brzy zlepší.
Celý článek

Zámek Nelazehoves

Zámek Nelahozeves je stavba ze 16. století patřící mezi nejvýznamnější pozdně renesanční objekty v Čechách. Zámek se nachází ve stejnojmenné obci, cca 25 km severně od Prahy na vyvýšené skále nad Vltavou. Stavbu zámku započal Florián Gryspek z Gryspachu roku 1553, tehdejší poradce českého krále...
Celý článek

Sgrafito

Sgrafito je technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance a znovu v novorenesanci. Princip spočívá v nanesení dvou (výjimečně více) různobarevných vrstev omítky, přičemž části horní ještě vlhké vrstvy...
Celý článek

Graffiti

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou. V kontextu pravěku lze považovat za výtvarnou práci ve veřejném prostoru jeskynní malby. V dějinách starověku je graffiti přítomno v Římském impériu (zachovaly dodnes např. v Pompejích) a...
Celý článek

Jan Jindřich Marek

J. J. Marek se narodil do rodiny učitele Františka Marka v Liblíně. Vystudoval gymnázium v Plzni, dvouletý kurz filozofie a v roce 1826 dokončil studia teologie. Z období studií pochází Markův pseudonym, neboť byl často učitelem káran za nepozornost: „Jene, jste zase ve hvězdách.“ Stal se knězem...
Celý článek

Dorota Schulzová

V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně kralovického kostela je vlevo od gryspekovského epitafu mozaikový kříž. Dorota Schultzová vdova z Prahy, původem z horního mlýna u Bučku, byla ve své době velká cestovatelka a navštívila dvakrát Svatou zemi a třikrát Řím. Poprvé se vydala do Svaté...
Celý článek

Kralovické paládium

Kralovické paládium je raně barokní paprsková monstrance o výšce 88 cm. Je vypracována z tepaného zlaceného stříbra, srdcovitý střed určený pro vystavení hostie doprovázejí lité bronzové postavy Panny Marie s Ježíškem, sv. Petra a Pavla a dvou opatů – světců, nad nimiž je v tepaném medailónku pod...
Celý článek

Kryspeků kvas

Filip Čermák se narodil 7.5. 1798 v Tuchoměřicích,(syn mlynáře Václava Č.) studoval na staroměstské koleji (?) v Praze, učil se češtině v soukromém kroužku s Vinařickým, což dosvědčuje Karel Sabina. Vysvěcen 10. 8. 1825, administrátorem v Chlumíně u Mělníka, pak 1826 se stal vychovatelem v rodině...
Celý článek

Expozice rodu Gryspeků v roce 2020

Rok 2020 byl po všech stránkách pro náš spolek obtížný díky přijatým koronaopatřením. Přesto, že byla výrazně zkrácena návštěvnická sezóna - pouze od 16. května do 10. října, našlo si cestu do Expozice rodu Gryspeků 512 návštěvníků. V únoru byla provedena pravidelná kontrola gryspekovských mumií s...
Celý článek

Pokračujeme...

Přestože kovid dále řádí, pokračureme ve své činnosti. Míra Nový vylepšil upevnění svatojakubské budky, obstaráváme peníze na naši činnost v příštím období a na březen připravujeme valnou hromadu (pokud nám to koronáč dovolí).
Celý článek