Dcery Floriána Gryspeka

Jan Dyk ve své knize Rod rytířů Gryspeků  z  Gryspachu v Čechách z roku 1924 píše: O deseti dcerách Floriána Gryspeka nenalézáme nikde téměř ani zmínky. Šest se jich odebralo na věčnost před otcem, zbylé na živě čtyři jmenovaly se: Alžběta, Anna, Katuše a Marie. Z těch víme pouze o provdání se Anny za Adama Silbera z Pilníkova a na Žirči. V Čechách se mu říkalo Zylvár a měl své zboží kolem Trutnova a Králové Dvora. Zúčastniv se odboje stavovského, byl r. 1622 odsouzen ke konfiskaci dvou třetin jmění.

  Pilníkovská kronika - do roku 1999 (včetně) - Jaroslav Blažek -  fotografJaroslav Blažek – fotograf

Na webové stránce obce Vlčice u Trutnova je uvedeno: V roce 1455 vybudoval bohatý rod Zilvárů hrad Břecštejn. Nové sídlo vzrostlo na strmé slepencové skále. Prakticky nepřístupné bylo na severozápadě, na jihovýchodě a východě musel být hrad chráněn dvojím příkopem a valem. Ve třicátých letech 16. století za Adama I., dostal hrad nový název Silberštejn, což pocházelo z německého příjmení Silber, užívané v češtině Zilvar.