Archiv článků

Sgrafito

Sgrafito je technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance a znovu v novorenesanci. Princip spočívá v nanesení dvou (výjimečně více) různobarevných vrstev omítky, přičemž části horní ještě vlhké vrstvy...
Celý článek

Graffiti

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou. V kontextu pravěku lze považovat za výtvarnou práci ve veřejném prostoru jeskynní malby. V dějinách starověku je graffiti přítomno v Římském impériu (zachovaly dodnes např. v Pompejích) a...
Celý článek

Jan Jindřich Marek

J. J. Marek se narodil do rodiny učitele Františka Marka v Liblíně. Vystudoval gymnázium v Plzni, dvouletý kurz filozofie a v roce 1826 dokončil studia teologie. Z období studií pochází Markův pseudonym, neboť byl často učitelem káran za nepozornost: „Jene, jste zase ve hvězdách.“ Stal se knězem...
Celý článek

Dorota Schulzová

V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně kralovického kostela je vlevo od gryspekovského epitafu mozaikový kříž. Dorota Schultzová vdova z Prahy, původem z horního mlýna u Bučku, byla ve své době velká cestovatelka a navštívila dvakrát Svatou zemi a třikrát Řím. Poprvé se vydala do Svaté...
Celý článek

Kralovické paládium

Kralovické paládium je raně barokní paprsková monstrance o výšce 88 cm. Je vypracována z tepaného zlaceného stříbra, srdcovitý střed určený pro vystavení hostie doprovázejí lité bronzové postavy Panny Marie s Ježíškem, sv. Petra a Pavla a dvou opatů – světců, nad nimiž je v tepaném medailónku pod...
Celý článek

Kryspeků kvas

Filip Čermák se narodil 7.5. 1798 v Tuchoměřicích,(syn mlynáře Václava Č.) studoval na staroměstské koleji (?) v Praze, učil se češtině v soukromém kroužku s Vinařickým, což dosvědčuje Karel Sabina. Vysvěcen 10. 8. 1825, administrátorem v Chlumíně u Mělníka, pak 1826 se stal vychovatelem v rodině...
Celý článek

Expozice rodu Gryspeků v roce 2020

Rok 2020 byl po všech stránkách pro náš spolek obtížný díky přijatým koronaopatřením. Přesto, že byla výrazně zkrácena návštěvnická sezóna - pouze od 16. května do 10. října, našlo si cestu do Expozice rodu Gryspeků 512 návštěvníků. V únoru byla provedena pravidelná kontrola gryspekovských mumií s...
Celý článek

Pokračujeme...

Přestože kovid dále řádí, pokračureme ve své činnosti. Míra Nový vylepšil upevnění svatojakubské budky, obstaráváme peníze na naši činnost v příštím období a na březen připravujeme valnou hromadu (pokud nám to koronáč dovolí).
Celý článek

Další část fasády opravena

V tomto týdnu bylo demotováno lešení u části západní strany kostela sv. Petra a Pavla, kde proběhly opravy a restaurátorské práce na fasádě.Práce provedla firma Král PN Centrum s.r.o. a byly financovány z Programu záchrany architektonického dědictvi Ministerstva kultury ČR částkou 700 000,- Kč a z...
Celý článek