Archiv článků

Kralovické mumie jsou opět v kostele.

Nejstarší mumie v české republice se vrátily po téměř čtyřech letech do hrobky rodu Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích.V roce 2011 proběhly stavební a restaurátorské práce v hrobce Gryspeků kralovického kostela, které byly z 90 % hrazeny z Programu...
Celý článek

Noc kostelů byla úspěšná!

Již po páté pořádal Spolek Gryspek společně s kralovickou farností Noc kostelů v kostele sv. Petra a Pavla. Velmi nás potěšil nevšední zájem kralovické veřejnosti. Podařilo se 2x plně obsadit kostel zájemci o dětská vystoupení a o koncert Spirituál kvintetu. Tři průvodci vystoupili 3x na...
Celý článek

Příběh uvězněné poštolky

Je čtvrtek 15. 4. 2016 dopoledne, na telefon naší záchranné stanice živočichů se dovolal pan farář Pavel Vrbenský z římskokatolické farnosti Kralovice. Poklidným hlasem mi vysvětluje, že ve věžičce střechykostela v Kralovicích uvízla pravděpodobně poštolka. Že tam asi prolétla...
Celý článek

Kralovice - sakrální památky okolí ve fotografii

Zapsaný spolek Gryspek ve spolupráci s DDM Kralovice, Základní školou Kralovice, pořádá fotografickou soutěž "Kralovice - sakrální památky a okolí ve fotografii" pro amatérské i profesionální fotografy.Soutěžním tématem jsou především snímky Kralovic a jejich nejbližšího okolí, včetně...
Celý článek

Kontrola účinnosti přetlakové ventilace v hrobce Gryspeků.

V sobotu 19 .března přijeli pracovníci firmy Boanergo, aby zhodnotili účinnost přetlakové vzduchotechniky na úpravu mikroklimatu v hrobce Gryspeků. Ke spolupráci jsme pozvali speleologa pana Tomáše Kromforsta, který byl ochoten posoudit situaci ve větrací chodbě a pořídit fotodokumentaci....
Celý článek

Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků.

V časopise Národního památkového ústavu Zprávy památkové péče 75/2015/2 byl publikován zajímavý článek: Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. A 17. Století v západních Čechách Veronika PILNÁ Příspěvek se věnuje stavu oděvů,...
Celý článek

Valná hromada

Spolek Gryspek zve všechny členy a přátele  kostela Sv. Petra a Pavla v  Kralovicích v pátek 26.února 2016 od 19,00 hod. do Salonku hotelu Bílý Beránek v Kralovicích na valnou hromadu. 
Celý článek

Kolik stála úprava okolí kostela sv. Petra a Pavla.

Víte kolik stála úprava okolí našeho kostela? Už jsme vás informovali o průběhu prací na úpravě okolí kostela sv. Petra a Pavla, která probíhala od února do června letošního roku. Město Kralovice získalo dotaci z ROP na komunikace,  chodníky a kanalizaci - práce prováděla firma Eurovia...
Celý článek

Historie a současnost zámku v Rožmitále pod Třemšínem

Zámek Rožmitál pod Třemšínem Na místě dnešního zámku postavil již v letech 1250 – 1265 syn Budislava z Březnice, Oldřich hrad, podle nějž se on i jeho potomci nazývali z Rožmitálu. Pánům z Rožmitálu patří celý hrad až do roku 1347, kdy zde spolu seděli bratři Oldřich a Sezema. A právě Sezema...
Celý článek