Nové osvětlení

Firma ELEKTRO - ŠTAIF s.r.o. v současné době demontuje zastaralá osvětlovací tělesa a vyměňuje je za nová účinnější, úspornější a esteticky vhodnější pro sakrální prostory. Budeme se těšit na nové světlo v našem kostele.