Hotovo

Dnes bylo předáno firmou Elektro - Štaif do užívání nové osvětlení v kralovickém kostele. Je to druhá část projektu "Obnova osvětlení a ozvučení  kostel sv. Petra a Pavla Kralovice", který je finavcován z Programu rozvoje venkova.

 

Poslední akcí bude podání žádosti o proplacení dotace.