Noc kostelů

Po dvouleté covidové odmlce bude Římskokatolická farnost Kralovice společně se Spolkem Gryspek pořádat Noc kostelů v obvyklém formátu. Pro návštěvníky bude kostel sv. Petra a Pavla otevřen v pátek 10. června. Program zahájíme v 18:00 hodin a bude následovat vystoupení žáků ZUŠ provázené vstupy s křesťanskými tématy. Zájemci budou mít možnost si s našimi průvodci prohlédnout místa, která běžný návštěvník nemá možnost navštívit: kapli s hrobkou Gryspeků, presbytář a sakristii, kůr a varhany, věž a zvon. Komentované prohlídky se budou konat v hodinových intervalech od 19:30 hodin. Od 20:00 bude na farním dvoře koncertovat orchestr Egiband Základní umělecké školy Kralovice. Během vystoupení, ale i později budou mít návštěvníci možnost ochutnat mešní vína nebo se jinak občerstvit. Ukončení Noci kostelů plánujeme na 22:30.

Budeme se těšit, že přijdete!