Spolek Gryspek byl založen 14.května 2008 jako občanské sdružení. Hlavním cílem spolku je oprava farního kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích, který je významnou dominantou našeho města. Činnost spolku je zaměřena zejména na:
 
  • Obnovu kostela sv. Petra a Pavla
  • Propagaci kralovického kostela
  • Vzdělávací akce pro veřejnost
  • Kulturní akce
  • Kontakty s příbuznými českých Gryspeků v Bavorsku

IČ: 227 36 140
Běžný účet Spolku Gryspek 43-2438560247/0100
Komerční banka expozitura Kralovice
Veškeré příspěvky zaslané na účet občanského sdružení budou
vynaloženy na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích.

Výbor Spolku Gryspek:

Předseda:             Marcel Fryček sen.

Místopředseda:   MVDr. Tomáš Soukup

Hospodář:            Jaromír Nový


Revizní komise:

Předseda: Zdeněk Chaloupka 

Členové:   František Jedlík

                   RNDr. Jiří Tišer

      

Římsko katolická farnost Kralovice

Plzeňská 158, 331 41 Kralovice
tel. 373 396 326
Mše svatá se koná vždy ve středu od 9,00 hodin
a v neděli od 9,00 hodin.

Novinky

Valná hromada

V Kralovickém obzoru vyšla 2. března první část článku o činnosti našeho spolku, druhá část vyjde v...
Celý článek

Pozvání

Městská knihovna Kralovice Vás  srdečně zve na prezentaci knihy s názvem Kralovice: stručné...
Celý článek

Zájem roste

Naše informační media - facebook a web zaujaly v loňském roce další zájemce. Facebook má 170...
Celý článek

PF 2018

Budeme se těšit na vaši přízeň i v příštím roce, kdy náš spolek oslaví 10 tet svého působení.
Celý článek