Pokračování

Již delší dobu probíhají práce na III. etapě úpravy okolí kostela a dnes bylo započato se stavbou lešení na západní straně kostela, aby se mohlo pokračovat v restaurátorských pracech.