Restaurování pokračuje

Koncem minulého týdne postavili pracovníci firmy Král PM Centrum s.r.o. u severní strany hlavní lodě kralovického kostela lešení. Na polovině této strany bude restaurována cihlová fasáda a bude provedeno restaurování dvou vitrážových oken. V úterý 17. června provedla restaurátorka paní Monika Zborníková Vintrová se svými spolupracovníky demontáž vitráží, které byly odvezeny do jejího ateliéru v Písku, kde bude provedena jejich renovace a v září by se měly vrátit do oken kostela sv. Petra a Pavla.