Desátá Noc kostelů

Římskokatolická farnost Kralovice a Spolek Gryspek mohli přivítat na programu 10. Noci kostelů 172 návštěvníků. V kostele sv. Petra a Pavla byla instalována výstava fotografií z 15 let činnosti Spolku Gryspek, kulturní program zajistili žáci a učitelé ZUŠ Kralovice a následovalo večerní promítání filmu Cirkus Butterfly. Na farním dvoře se konalo neformální setkání s občerstvením a koncertem dua La Fresa s hosty.