Archiv článků

Spolek Gryspek bilancoval

V pátek 15. března se sešli členové Spolku Gryspek, aby na své pravidelné valné hromadě vyhodnotili činnost za rok 2018. Byli jsme rádi, že na naše setkání zavítal starosta Města Kralovice Ing. Karel Popel a za kralovickou římskokatolickou farnost P. Mgr. Milan Geiger.Ve zprávě, kterou...
Celý článek

Kde bude památník Floriána Gryspeka?

Ve středu 13.3. zasedalo zastupitelstvo Města Kralovice, které schválilo přejmenování prostoru kolem kostela sv. Petra a Pavla na Náměstí Floriána Gryspeka a vybudování památníku tohoto šlechtice, který se zasloužil o povýšení Kralovic na město.Zástupci Národního památkového ústavu a Městského...
Celý článek

Stále je co řešit

V úterý 12. března se u kaple kralovického kostela sešla skupina odborníků, která se zabývala dořešením zakrytí oken do gryspekovské hrobky, soklem kaple a nevhodně položenou dlažbou u západní strany kostela. Stavební technik vikariátu Plzeň - sever nechá vypracovat návrh na řešení, který bude...
Celý článek

Nové místo pro památník

V pondělí 25.2.2019 se konala schůzka, která se zabývala umístěním památníku Floriána Gryspeka.  Přítomni byli: Sochařka MgA. Helena Jahodová, Ing. Lukáš Janko, místostarosta Města Kralovice, Bc. Simona Šlajferčíková za MěÚ Kralovice,  PhDr. Viktor Kovařík za Národní památkový úřad...
Celý článek

…tenkrát se to stalo…

Spolek Gryspek ve spolupráci s Městskou knihovnouv Kralovicích uspořádal již 17 společnou akci. 19. února to byla další přednáška z cyklu ...tenkrát se tostalo... věnovaná 120 výročí otevření železniční tratě Rakovník - Mladotice.Poutavá přednáška Mgr. Jiřího Fáka přilákala do...
Celý článek

Program na letošní rok

Ve středu 13. února se sešel výbor našeho spolku aby připravil akce, které chceme v letošním roce uskutečnit:1. Přednášku Mgr. Jiřího Fáka z cyklu ...tenkrát se to stalo... Od 9. července 1899 jezdí do Kralovic vlak - 19. února2. Valnou hromadu spolku, která se bude konat 15....
Celý článek

Připravujeme Noc kostelů

V pátek 24. května 2019 se bude již po osmé konat v kostele sv. Petra a Pavla a na kralovické faře Noc kostelů. Více se dozvíte na www.nockostelu.cz, když budete postupovat podle následujících obrázků:
Celý článek

Rozhlasová reportáž

Český rozhlas Plzeň vysílal reportáž o památníku Floriána Gryspeka. Můžete si ji poslechnout na: https://plzen.rozhlas.cz/v-kralovicich-hledaji-finance-na-pomnik-floriana-gryspeka-7748745
Celý článek

Zveme vás na přednášku

Budeme se na vás těšit v úterý 19.února v 18,00 hod. Pokračujeme v cyklu přednášek ...tenkrát se to stalo... Tentokrát o historii železnice Rakovník - Mladotice.
Celý článek