Spolek Gryspek byl založen 14.května 2008 jako občanské sdružení. Hlavním cílem spolku je oprava farního kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích, který je významnou dominantou našeho města. Činnost spolku je zaměřena zejména na:
 
  • Obnovu kostela sv. Petra a Pavla
  • Propagaci kralovického kostela
  • Vzdělávací akce pro veřejnost
  • Kulturní akce
  • Kontakty s příbuznými českých Gryspeků v Bavorsku

IČ: 227 36 140
Běžný účet Spolku Gryspek 43-2438560247/0100
Komerční banka expozitura Kralovice
Veškeré příspěvky zaslané na účet spolku budou
vynaloženy na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích.

Výbor Spolku Gryspek:

Předseda:            MVDr. Tomáš Soukup

Místopředseda:   Jaromír Nový

Hospodář:            Marcel Fryček sen.

Členové výboru:  Jiří Král

                               RNDr. Jiří Tišer


Revizní komise:

Předseda: Zdeněk Chaloupka 

Členové:   František Jedlík

                 Jiří Frank

      

Římskokatolická farnost Kralovice

Plzeňská 158, 331 41 Kralovice
tel. 734 264 664, 731 697 408
Mše svatá se koná vždy ve čtvrtek od 9:00 hodin
a v neděli od 10:00 hodin.

Novinky

Nezapomeňte,...

že se 5. září od 19:00 hodin koná v kostele sv. Petra a Pavla další z koncertů vážné hudby:
Celý článek

Obnova pokračuje

V letošním roce pokračují restaurátorské práce na obnově štítu západního průčelí kralovického...
Celý článek

Hotovo

Třetí etapa ukončila práce na úpravách okolí kralovického kostela sv. Petra a Pavla.  
Celý článek

Pokračování

Již delší dobu probíhají práce na III. etapě úpravy okolí kostela a dnes bylo započato se stavbou...
Celý článek