Spolek Gryspek byl založen 14.května 2008 jako občanské sdružení. Hlavním cílem spolku je oprava farního kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích, který je významnou dominantou našeho města. Činnost spolku je zaměřena zejména na:
 
  • Obnovu kostela sv. Petra a Pavla
  • Propagaci kralovického kostela
  • Vzdělávací akce pro veřejnost
  • Kulturní akce
  • Kontakty s příbuznými českých Gryspeků v Bavorsku

IČ: 227 36 140
Běžný účet Spolku Gryspek 43-2438560247/0100
Komerční banka expozitura Kralovice
Veškeré příspěvky zaslané na účet občanského sdružení budou
vynaloženy na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích.

Výbor Spolku Gryspek:

Předseda:             Marcel Fryček sen.

Místopředseda:   MVDr. Tomáš Soukup

Hospodář:            Jaromír Nový


Revizní komise:

Předseda: Zdeněk Chaloupka 

Členové:   František Jedlík

                   RNDr. Jiří Tišer

      

Římsko katolická farnost Kralovice

Plzeňská 158, 331 41 Kralovice
tel. 373 396 326
Mše svatá se koná vždy ve středu od 9,00 hodin
a v neděli od 9,00 hodin.

Novinky

Úžasná beseda

Spolek Gryspek ve spolupráci s kralovickou knihovnou uspořádal v úterý 6. listopadu besedu s...
Celý článek

Park u kostela…

...dostává novou podobu. Nové dlážděné cesty a terénní úpravy výrazně vylepší okolí kostela sv....
Celý článek

Schůze výboru

Ve středu 5. září se sešel výbor našeho spolku. Přítomen byl host P. Milan Geiger. Na programu bylo...
Celý článek