Zajímavá návštěva

V podělí 13. března navštívil kralovický kostel sv. Petra a Pavla prof. Thomas DaCosta Kaufmann, americký historik umění, profesor Princentonské univerzity. Provázel skupinu studentů z Princetonu a Karlovy university.

Prof. Kaufmann se zabývá dějinami raně novověkého umění, především evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka; zmapoval díla malířů působících na pražském dvoře císaře Rudolfa II.