Významné jubileum

18. prosince uplyne 510 let od narození Floriána Gryspeka.

Floriána Gryspeka přední osobnost předbělohorských Čech, lze představit jako habsburského úředníka, stavebníka (Praha, Kaceřov, Nelahozeves, Kralovice), organizátora hospodářského života na četných panstvích (Kaceřov, Nelahozeves, Kočov, Nečtiny, Mirošov, Rožmitál pod Třemšínem) či mecenáše české literatury.

Na svoji kariéru se připravil velmi dobře, protože studoval na italské univerzitě v Boloni římské právo a na pařížské Sorboně filosofii a teologii.

Svoji kariéru na Pražském hradě zahájil jednadvacetiletý mladík v roce 1530 jako královský sekretář a jeho prudký kariérní postup jej vynesl až do role komorního presidenta. Za svého dvorského působení sloužil třem po sobě následujícím českým králům a německým císařům - Ferdinandu I., Maxmiliánu II. a Rudolfu II. Byl též zdatným diplomatem, humanisticky vzdělaným společníkem a spolehlivým úředníkem, který sloužil panovníkům celkem 58 let. Hlavní ctností pro něj byla především věrnost panovníkovi a jeho náboženství.

Rok 1547 byl i pro Kralovice významným, tehdy byly na žádost Floriána Gryspeka povýšeny Ferdinandem I. na město.

Florián Gryspek představoval v předbělohorské době typ šlechtice byrokrata a intelektuála. Spolu s dalšími stoupenci Ferdinanda I. se podílel před polovinou 16. století osobně na postupné byrokratizaci české královské komory, zvládal agendu registrátora, sekretáře i komorního rady a brzy se stal nepostradatelným úředníkem v habsburských službách. Stejný pragmatismus jako ve správě královských financí projevoval Florián i u svých statků.