Úspěšné setkání

Páteční večer 15. března věnovali naši členové tomu, aby zhodnotili činnost Spolku Gryspek v roce 2023. Přednesené zprávy připomněly, že jsme v minulém roce uspořádali ve spolupráci s městskou knihovnou přednášku z historie, fotovýstavu z 15. let činnosti spolku s vernisáží, ve spolupráci s římskokatolickou farností vzpomínkovou slavnost Memoria vesperum při příležitosti 435. výročí úmrtí Floriána Gryspeka, již desátou Noc kostelů, koncert Kühnova dětského sboru, koncert Duo Bohemia Bass, adventní vystoupení Koledníci z Mladotic. 10 členů spolku dobrovolně provází o sobotách v turistické sezóně v Expozici rodu Gryspeků. Staráme se o nejstarší mumie v Čechách a z výtěžku vstupného do expozice financujeme náklady na provoz přetlakové ventilace, která zajíštťuje optimální podmínky v gryspekovské hrobce. Nemalé úsilí věnujeme propagaci kostela sv. Petra a Pavla a monitorování dotačních zdrojů.

Další zprávy informovaly o tom, že spolek hospodaří dobře díky sponzorům a dotacím města Kralovice a Plzeňského kraje.

Pro rok 2024 jsme si zvolili další cíle naší činnosti:

Pro jejich uskutečnění bychom rádi uvítali mezi námi další zájemce o naši činnost!