Valná hromada 2023

Sejdeme se, abychom zhodnotili minulý rok a vytýčili si cíle naší činnosti pro ten letošní. Pokud si myslíte, že by vás práce pro druhé bavila, přijďte v pátek 10. března mezi nás.