Svatojakubská poutní cesta

Členové spolku Ulteria z.s. 26. srpna instalovali kontrolní budku svatojakubské cesty u kostela sv. Petra a Pavla. Kralovice jsou poutnickým bodem na jedné z několika tras, proto je v budce razítko a další materiály pro cestovatele, kteří se vydali na pouť. Svatojakubská pouť vede z mnoha míst v Evropě na španělské pobřeží do Santiaga de Compostela.

Ultreia z.s. je otevřeným spolkem přátel svatojakubské poutní cesty a putování vůbec. Členem se může stát každý, kdo se zajímá o poutnictví.

Trasa "Železná", která vede přes naše město, začíná v Praze a pokračuje údolím Berounky až do Liblína, odkud míří přes Kozojedy do Kralovic.

Pokračuje do Mariánské Týnice, přes Žebnici s kostelem sv. Jakuba pokračuje do Plas, kde se v údolí řeky Střely nachází rozlehlý cisterciácký klášter s unikátním podzemním vodním systémem.

Odtud nás trasa povede severním Plzeňskem podél rozlehlého kaolínového lomu k dalšímu kostelu sv. Jakuba, do Ledců. Přes rozhlednu Krkavec směřuje k vodní nádrži Hracholusky a od ní až do bývalého hornického města Stříbra, lemovaného soustavou předválečných opevnění.

Z něj se ubírá do Kladrub, kde najdeme další kostel sv. Jakuba a také bývalý benediktinský klášter.

Přehlídka sedmi svatojakubských kostelů na Železné cestě se uzavírá v Hostouni. Odtud trasa pokračuje do Bělé nad Radbuzou, kde můžeme obdivovat starý kamenný most ozdobený sochami světců. Odlehlou příhraniční krajinou nás naše putování přivádí až k Parku smíření při hraničním přechodu Železná / Tillyschanz.

Více o svatojakubské cestě na www.ultreia.cz.