Slavnost odhalení památníku Floriána Gryspeka

Slavnostní odhalení proběhlo v sobotu 19.října za velkého zájmu kralovické veřejnosti. O významu této události svědčilo i to, že na oslavu přijela z Bavorska rodinná delegace příbuzných kralovických Gryspeků, zástupci Plzeňského kraje a Města Kralovice. Památníku požehnal biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub.

Všichni přítomní ocenili velmi zdařilé dílo paní sochařky MgA. Heleny Jahodové a Jindřicha Kovaříka, který pro památník zajistil kovolitecké práce.

Koncert souboru Concerto Aventino zakončil příjemný podzimní podvečer.

Věříme, že krásné dílo oživí prostor jihozápadně od kostela sv. Petra a Pavla a bude i budoucím generacím připomínat předbělohorského šlechtice, který se zasloužil o povýšení Kralovic na město.