Restaurování fasády pokročilo

Ani nepříznivé počasí nezpomalilo postup při restaurování fasády na západní straně kostela sv. Petra a Pavla, jak dokládají následující snímky.