Restaurátorské práce pokračují

28. června postavili pracovníci firmy Král PM Centrum lešení u jižní strany našeho kostela a 30. června demontovala paní Monika Zborníková Vintrová, restaurátorka z Písku se svými pomocníky, vitráže ze dvou oken. Restaurátorské práce jsou  financovány z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky.
V letošním roce to bude restaurování zbývající poloviny cihlové fasády jižní strany hlavní lodě a celková oprava dvou vitrážových oken v tomto úseku. Plánované náklady na tyto práce jsou 778 000,- Kč, z toho činí potvrzená dotace z ministerstva kultury 695 000,- Kč.