Práce na památníku pokračují

Paní MgA. Helena Jahodová dokončila práci na modelech medailonů pro památník Floriána Gryspeka. Formování a odlití do slitiny zinku provede pan Jindřich Kovařík.