Práce jako na kostele

Lešení okolo části západního průčelí kralovického kostela vyrostlo v polovině června. Před obnovou fasády je zapotřebí v horní části štítu provést nejprve restaurátorský průzkum. Potom bude doba očekávání schválení dotace Ministerstvem kultury ČR a teprve potom budou zahájeny vlastní práce na obnově fasády. Budeme věřit, že letos bude administrace dotace rychlejší než v minulých létech. Pro práce na sgrafitech je nutné příznivé počasí.