Pomník Jana Jindřicha Marka

Pomník v parku u farního kostela sv. Petra a Pavla byl slavnostně odhalen 6. října 1895. Z benešovského syenitu jej zhotovila plzeňská firma Cingroš. Na pomníku byl umístěn bronzový medailon s Markovým portrétem, který byl vandaly odcizen. Model kopie medailonu připravil sochař pan Bartoloměj Štěrba z Kozojed a odlil pan Jindřich Kovařík. Ještě zbývá pomník doplnit replikou vavřínové ratolesti a drobná památka na Náměstí Floriána Gryspeka bude opět kompletní. Budeme věřit, že se pomník nestane znovu cílem ničitelů, podobně jako opravená fasáda kostela sv. Petra a Pavla.

Jan Jindřich Marek byl český obrozenecký kněz a spisovatel. Svá díla publikoval pod pseudonymem Jan z Hvězdy. Stal se knězem proti své vůli na přání přísného otce. Během své duchovenské dráhy působil v Plasích, Kozojedech a v Kralovicích. „Živ byl Bohu, svým a vlasti zdejší farář z Hvězdy Jan, spisy jeho, květy krásné, zdobí vlastenecký lán“, hlásá nápis nad jeho hrobem u kralovické hřbitovní kaple.