Pokračuje restaurování fasády kralovického kostela

U kostela sv. Petra a Pavla vyrostlo na konci září lešení. Restaurování fasády bude pokračovat na západní straně, která je značně poškozena povětrnostními vlivy. Letos bude opravena a restaurována zhruba polovina západního průčelí. Restaurátorské práce na západním průčelí by měly být dokončeny v příštím roce. Budeme věřit, že počasí bude shovívavé a dovolí realizovat další krok k obnově dominanty našeho města. Připojené snímky ilustrují výchozí stav: