Odhalení památníku Floriána Gryspeka

Nápad vybudovat památník Floriána Gryspeka se zrodil na podzim roku 2018, kdy byla dokončena další etapa úpravy parku u kralovického kostela. Na březnovém zasedání zastupitelstva Města Kralovice byly schváleny návrhy našeho spolku na přejmenování prostoru kolem kostela sv. Petra a Pavla na Náměstí Floriána Gryspeka a vybudování památníku.

V další fázi jsme museli zajistit financování. Původní rozpočet byl na 178 000,- Kč. Oslovili jsme kralovické firmy a občany, Město Kralovice a Plzeňský kraj. Plánovanou finanční částku jsme díky podpoře všech dokázali obstarat. Patří se poděkovat všem, kdo přispěli.

Protože bylo změněno původně uvažované umístění a tím i koncepce památníku došlo k navýšení nákladů na dvojnásobek původního rozpočtu. Pokrytí zvýšených nákladů se nám podařilo pokrýt díky štědré podpoře rodiny Griessenbeck z Bavorska, příbuzných kralovických Gryspeků, kteří věnovali na tento účel částku 8000,- Euro.

Díky autorce památníku paní MgA. Heleně Jahodové, která dostala důvěru našeho spolku a našla nejvhodnější formu realizace, se podařilo s pomocí pana Jindřicha Kovaříka vytvořit dílo, které bude připomínat šlechtice, který se zasloužil o povýšení Kralovic na město.

Rádi bychom pozvali všechny občany města a příznivce našeho spolku v sobotu 19.října v 17,00 hodin na slavnostní odhalení památníku s doprovodným koncertem, který se bude konat v kostele sv. Petra a Pavla.