Obnova pokračuje

V letošním roce pokračují restaurátorské práce na obnově štítu západního průčelí kralovického kostela sv. Petra a Pavla. Plánovaný rozsah prací v nejvyšší partii štítu je patrný z přiložených obrázků.