Obnova kostela pokračuje

29. a 30. září vyrostlo u západní strany kostela sv. Petra a Pavla lešení. Bude pokračovat restaurování fasády financované z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Pozdní zahájení prací je zapříčiněno tím, že finanční dotace nebyla dlouhou dobu potvrzená. Budeme věřit, že práce na části západního průčelí budou dokončeny před příchodem nepříznivého počasí.