Nové ozvučení

Ve středu 26. května proběhla montáž nového ozvučení v kralovickém kostele. Jedná se o první etapu realizace projektu „Obnova osvětlení a ozvučení kostel sv. Petra a Pavla Kralovice“. Akce je financována z dotace Programu rozvoje venkova. Montáž provedla firma Ozvuk Juhaščík.

Nová soustava zvedne úroveň ozvučení a nahradí více než 50 let staré vybavení. Zároveň se jedná o reproduktory, které působí lépe esteticky v historickém prostoru našeho kostela.

V letních měsících bude realizována druhá část projektu – obnova osvětlení.