Nejstarší dokument z kralovického archívu

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích má ve svém depozitu originál dokumentu, který je vlastně rodným listem kralovického epitafu. Je to nejstarší kralovický dokument, uložený v plaském archívu, díky tomu, že byl uložen v kapli kostela sv. Petra a Pavla ve výklenku za epitafem a objevil jej kralovický farář Jan Jindřich Marek (obrozenecký spisovatel) při restaurování a opravě epitafu v roce 1849, který na dokument připsal text:

 "Léta Páně 1849 byl památník tento u příležitosti vymalování kaple Griesbecké se zdi  sundán a dne 10.listopadu opět na předešlém místě sestaven. Malování kaple stalo se pomocí všeobecné sbírky  z podniknutí  paní Doroty Šulcové, vdovy rodilé z Bučku poutnice Jeruzalémské, a vykonáno téhož roku Panem Augustýnem Hübnerem, malířem z Prahy."

Městský archiv pravděpodobně existoval již od středověku, kdy Kralovice získaly právo vést městské knihy. K první doložené ztrátě písemností došlo v roce 1620 v souvislosti s rozsáhlým požárem města, při němž shořela starší privilegia z let 1539, 1545, 1547 a městské knihy. Archiv, tvořený městskými a cechovními písemnostmi, byl s největší pravděpodobností umístěn v budově radnice, která v průběhu 17. až 19. století několikrát vyhořela.

Na přiložené fotografii je kopie, která byla objevena ve skleněné dóze za epitafem při snímání 23.dubna 2012. Kromě fotografie dokumentu tam byl také překlad do češtiny a restaurátorská zpráva z roku 1964. Originál dokumentu je velmi dobrém stavu, dobře čitelný a má formát přibližně A5.

Následně při montáži epitafu po restaurování na původní místo 16.ledna 2013 jsme všechny dokumenty vrátili do dózy, přidali k nim restaurátorskou zprávu paní Renáty Hronové, knihu Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích paní PhDr. Ireny Bukačové a propagační leták kralovického kostela.