Mumie jsou v optimálních podmínkách

Gryspekovské mumie se po důkladné očistě mají dobře díky přetlakové ventilaci od firmy Boanergo, o čemž svědčí i přiložené grafy relativní vlhkosti. Optimální hodnota je mezi 65 a 75%.