Letní koncerty

Můžeme se těšit na kvalitní porázdninovou kulturu v Kralovicích a blízkém okolí.