Kontrola

V pondělí 21.9.2020 byla provedena kontrola dodržení účelového využití finančních prostředků z programu "Podpora rozvoje  enkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019", ze které byl spolufinancován památník Floriána Gryspeka. Kontrolou na místě nebyly zjištěny žádné nedostatky a nesrovnalosti.