Gryspekovský znak

Jan Dyk ve své knize Rod rytířů Gryspeků  z  Gryspachu v Čechách z roku 1924 píše: 

Znak českých Gryspeků jest štít, rozdělený ve 4 pole, z nichž levé horní a pravé dolní jest stejně vyplněno, podobně pravé horní s levým dolním. Toto druhé jest původním znakem Gryspeků a představuje pět modrých pasů, které šikmo proti sobě do středu se potýkají, v poli zlatém. Tuto část propůjčil Florian Kralovickým do znaku městského. Druhá dvě pole jsou rozdělena kolmými čarami ve dvě části. Levá polovina každého tohoto pole má jeden pas bílý a jeden červený, pravá polovina má červeného, jednohlavého orla v poli bílém. K tomuto znaku přidána Gryspekům r. 1547 bílá věž, která umístěna uprostřed původního znaku na zvláštním štítu. Věž bílá stojí v poli modrém. Nad tímto znakem spatřujeme dva rytířské helmy s fanfrnochy.