Gryspekovské krajky

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D. z NPÚ v Plzni je členem týmu vědeckého projektu NAKI III "Vlákna paměti" - www.vlaknapameti.cz. V úterý 27.2.2024 navštívila hrobku Gryspeků v kostele sv. Petra a Pavla, aby získala podklady pro profesionální textilní analýzu zabývající se historickými krajkami.

V rámci tohoto projektu zkoumá jednak paličkovanou vambereckou krajku, ale i souvislosti o historických krajkách obecně. Tým z Národního památkového ústavu má na starosti průzkum historického materiálu, ať už v podobě archivních rešerší (př. hospodářské prameny, odkud se krajky dovážely, kolik stály atd.), ale také průzkum nezdokumentovaných ukázek historických krajek v ČR. Mgr. Veronika Pilná, PhD. Je hlavní řešitel za Národní památkový ústav – Územní odborné pracoviště v Plzni; pilna.veronika@npu.cz; Vystudovala Evropská kulturní studia a obor Historické vědy – Etnologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2009 působí v Národním památkovém ústavu – Územním odborném pracovišti v Plzni, aktuálně jako vedoucí odboru evidence, dokumentace a informační systémy. Od roku 2011 externě vyučuje dějiny módy na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Orientuje se na oblast historických oděvů, textilu, dějin módy a každodennosti především vrcholného středověku a raného novověku. Publikovala monografii Oděv v západních Čechách 15. až 17. století (2018), je spoluautorkou knih Děti a dětství od středověku na práh osvícenství (ed. Dana Dvořáčková-Malá, 2019), Kdo vyšívá, nehřeší (ed. Alena Nachtmannová, 2021) aj. Věnuje se také výstavní činnosti. V projektu zajišťuje průzkum historických pramenů a zařazení vamberecké krajky do historického kontextu.