Florián Gryspek a rod Fuggerů

Florián Gryspek se staral o královské majetky a také hájil v Praze zájmy největšího peněžního domu Fuggerů.

V polovině 16. století se stali nejvýznamnějšími evropskými finančníky. Byli věřiteli panovníků i papeže, měli podniky v Německu, ve Španělsku a na Slovensku. Řeč je o rodu Fuggerových, jehož nejslavnějším členem byl bezpochyby Jakub Fugger zvaný Bohatý.

V historii bankovnictví působilo na území Evropy několik významných německých bankovních rodů. Byly to rody Fuggerů, Welserů, Rotschildů a Petschků. Rod Fuggerů počal svoji činnost v polovině 15. století. Již na přelomu 15. a 16. století patřili k nejbohatším bankéřským rodinám v Německu i Rakousku a jejich vliv zasahoval do celé Evropy.  Specializovali se na těžbu kovů, kdy kontrolovali z velké části evropský trh stříbra a zlata. Mezi nejvýznamnější představitele rodu patřil Jakub Fugger a jeho synovec Anton Fugger. Svůj majetek získali např. výměnou 100 tisíc zlatých za koncesi na stříbrné doly s císařem Maxmiliánem I. Habsburským, půjčkou španělskému králi Karlovi I., půjčkou králi českému a uherskému Ludvíkovi Jagellonskému a spolufinancováním výprav do „Nového světa“2.

 Osudným se rodu staly strategické chyby při úvěrování hlavních klientů, zejména rodu Habsburků a dále řada státních bankrotů ve Španělsku, což vedlo k velkým problémům. Banka ale potíže překonala a existuje dodnes. Specializuje se na správu majetku bohaté klientely.