Čuček má střechu

Severozápadní čuček na západním průčelí kostela sv. Petra a Pavla je kompletně zrestaurován. Kvalitní krytina zajistí, aby nezatékalo do zdiva, stejně jako oplechování říms. Budeme se těšit na pokračování prací v příštím roce.