Čuček je...

Čuček  je architektonický prvek na renesančním průčelí. Objevuje se i na průčelích barokních a klasicistních. Má tvar koule, šištice, kuželky, kalichu nebo vázy a je umístěn na horní straně štítu nebo římsy. 

Vegetace která se usídlila na na severozápadním čučku hlavního průčelí kralovického kostela narušila zdivo a tak musel být částečně zbourán a znovu vystavěn.

Čuček bude opatřen olověnou krytinou, která omezí devastující povětrnostní vlivy. Připojujeme ještě několik snímků z pokračující obnovy západního průčelí.