Vydařená přednáška

V úterním podvečeru se v kralovické knihovně sešlo 25 posluchačů. Mgr. Jiří Fák z Muzea a galerie severniho Plzeňska v Mariánské Týnici poutavě vyprávěl o historii kralovických peněžních ústavů a o tom, jak se zapsaly do architektury našeho města. Škoda, že se po kovidové pauze neobnovil zájem veřejnosti o vzdělávací akce.