Valná hromada

V pátek 13. března se měli sejít členové Spolku Gryspek a jejich hosté na jednání valné hromady, aby zhodnotili svou činnost v minulém roce a stanovili si cíle pro letošní rok. Koronavirus vše změnil a tak jsme se sešli až 12. června v prostorách Městské knihovny Kralovice.

V minulém roce jsme realizovali mnoho akcí. Pokračovalo restaurování venkovní fasády kostela sv. Petra a Pavla. Členové spolku se postarali o přípravu expozice rodu Gryspeků na turistickou sezónu a 11 z nich provádělo o víkendech turisty. Spolek se stará o chod přetlakové ventilace v gryspekovské hrobce, která zajišťuje optimální podmínky pro zachování nejstarších mumií v České republice. Ve spolupráci s městskou knihovnou se uskutečnily další dvě přednášky z historie Kralovic ...tenkrát se to stalo... Podpořili jsme velice úspěšný Dětský advent, který pořádala římskokatolická farnost ve spolupráci s mateřskou školou.

Hlavní byly tři velmi úspěšné akce: Noc kostelů, koncert Pavla Šporcla a vybudování památníku Floriána Gryspeka.

Velmi bohatá programová nabídka Noci kostelů přilákala mnoho návštěvníků, kteří kromě tradičních koncertů a výstavy výtvarných prací, měli možnost prohlédnout si kralovickou faru a ochutnat mešní vína.

Velký zájem o koncert Pavla Šporcla Pocta Paganinimu předčil naše očekávání a kralovická kulturní veřejnost se může i v letošním roce těšit na další kvalitní hudební vystoupení v našem kostele.

Zastupitelstvo našeho města schválilo náš návrh a prostor kolem kostela sv. Petra a Pavla byl přejmenován na Náměstí Floriána Gryspeka, na kterém byl jihozápadně od kostela vybudován památník tohoto, pro Kralovice, významného šlechtice. Krásné výtvarné dílo obohatilo dříve trochu opomíjený prostor.

V letošním roce bychom chtěli pokračovat v běžných aktivitách našeho spolku, které by měly být zaměřeny především na expozici rodu Gryspeků a péčí o kralovické mumie, podporu restaurátorských prací a úpravu okolí kostela. Ve spolupráci s městskou knihovnou budeme pokračovat v pořádání historických přednášek a budeme se věnovat propagaci. Jednou ze stěžejních akcí měla být Noc kostelů, která se v letošním roce neuskutečnila díky pandemii Covid-19. Připravujeme zářijový koncert vážné hudby.

Budeme rádi, když navštívíte naše akce a tím dáte najevo, že naše činnost pro Kralovice není zbytečná!

Další fotografie z valné hromady jsou v sekci "Fotogalerie".